Koppeltaal

Koppeltaal werkt volgens de conceptuele architectuur in figuur 1.

Op de Koppeltaal Server draait een integratie-hub component die berichtenverkeer tussen applicaties verzorgt. De berichten zijn vormgegeven met de HL7/FHIR standaard, die speciaal geschikt is voor uitwisseling op basis van internetstandaarden. Iedere applicatie die via Koppeltaal Server berichten met elkaar uitwisselt sluit aan via een adapter die past bij het technische platform van die applicatie. Daarna kan de applicatie aangeven in welke berichten van anderen ze geïnteresseerd is en kan ze zelf berichten via Koppeltaal uitwisselen. Interventies zoals de game van de coöperatie e-lab autisme kunnen zo status en voortgang van spelers delen met bijvoorbeeld het behandelaarsportaal van Minddistrict.

 

Koppeltaal conceptual architecture

 

Figuur 1: Conceptuele architectuur Koppeltaal